Hương sắc đại ngàn - Đặc sản nông sản Tây Nguyên cao cấp

Trà Cầu Đất

Từ những lá trà Oolong và trà xanh được trồng tại Cầu Đất Farm với độ cao 1600m từ năm 1927

HƠN 450 SẢN PHẨM

EDE FARM - CHÚNG TÔI ĐẾN TỪ ĐẮK LẮK

Chúng tôi hướng tới nền du lịch Đắk Lắk hiện đại: giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo tồn thiên nhiên đại ngàn, cung ứng sản phẩm đặc sản từ cây công nghiệp sạch tại đây.

Báo chí nói về chúng tôi

Tin tức chính thống về chúng tôi
Niềm tin được ghi nhận